Jong!

Ambulant Hulpverlening

Jong! Ambulante begeleiding

Jong! biedt hulpverlening, begeleiding en ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen in hun thuissituatie. De ambulante hulpverleners van Jong! richten zich samen met de client op zijn of haar mogelijkheden en eigen kracht en het systeem. Door een goede en veilige sfeer te creëren proberen zij het beste in de cliënt naar boven te halen. Naast het hulp verlenen en begeleiden van clienten, is het voor Jong! een kernwaarde om het systeem (ouders/verzorgers/omgeving zoals school) te betrekken in de hulpverlening en ondersteunen in het omgaan met de client in de vorm van bijvoorbeeld advies of opvoedingsondersteuning.

Na een aanmelding vanuit de gemeente of client zelf, wordt er op korte termijn een intake gepland om verwachtingen en hulpvragen op elkaar af te stemmen. Indien er een samenwerking gewenst is, wordt er direct gestart met de hulpverlening.

De ambulante hulpverleners zetten verschillende begeleidingsmethodes in om de cliënt en zijn/haar omgeving zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarnaast wordt er, indien gewenst, tijdens begeleidingsmomenten gebruik gemaakt van non verbale activiteiten zoals sport, spel en creatieve activiteiten.

Geïnteresseerd? Mail naar info@jong-zorg.nl voor informatie of vragen.