Jong!

Boerderij Dagbesteding

Dagbesteding; werk en leerplek omgeving!

Over De Weiden en Jong!

De Weiden is een multifunctionele melkveehouderij in Beltrum met diverse nevenactiviteiten. Het is een kleinschalige melkveehouderij. Het bestaat uit ongeveer 75 koeien. Verder zijn er o.a. ook pony’s, geiten en honden aanwezig. De Weiden heeft hiernaast nog veel meer te bieden. 

Voor jongeren is er een leer/werkplek omgeving die onder andere structuur en een stukje dag invulling nodig hebben. Op dit stukje is Jong! ingesprongen. Jong! Is een innovatieve, dynamische en kleinschalige organisatie in Groenlo. De kwaliteit van zorg staat voorop.

Jong! houdt zich bezig met ambulante begeleiding en dagbesteding. Jong! biedt de cliënt een goede en veilige sfeer. Het beste wordt in de cliënt naar boven gehaald.


Wat willen wij?

De Weiden en Jong! hebben een nauwe samenwerking. Samen zijn wij op het idee gekomen om een dagbesteding en werk/leerplek omgeving op touw te zetten. Re-integratie is ook mogelijk. Cliënten vanuit Jong! kunnen bij De Weiden werkzaamheden uitvoeren en leuke activiteiten doen. Er wordt een planning gemaakt welke mogelijkheden er zijn, zodat ieder cliënt een duidelijk beeld heeft van hoe een dag eruit kan zien. Het is ook de bedoeling dat de jongeren hier wat hebben geleerd en dit kunnen meenemen in de toekomst.


Locatie

De locatie is bij De Weiden, Schuurmansweg 6, in Beltrum. Dit is een mooie grote locatie waar veel werkzaamheden en activiteiten te doen zijn. Alle werkzaamheden zijn gericht op dieren. Op de locatie is er ook een rustplek waar geluncht kan worden. Als het nodig is kan hier ook even een dutje worden gedaan. Er is een invalidetoilet aanwezig.


Doelgroep

De doelgroep waar wij mee werken is divers en gericht op jongeren vanaf 10 jaar.

Hieronder staan de verschillende doelgroepen vermeld waar wij mee werken:

– Psychosociale problematieken
– ASS
– NAH
– Verstandelijke/lichamelijke beperking.

Welke werkzaamheden en activiteiten zijn er mogelijk?

Samen is er gekeken naar welke werkzaamheden en activiteiten er mogelijk zijn. Om een beetje een beeld te krijgen van welke werkzaamheden en activiteiten er zijn, staan hieronder een aantal mogelijkheden. Dit met betrekking tot de dieren die er zijn en de overige werkzaamheden en activiteiten:

Koe:

– Kalfjes voeren.
– Melkstal reinigen.
– Voerhek schoonmaken.
– Kalfjes verhuizen naar andere stal.

Honden:

– Borstelen.
– Wandelen.
– Spelletjes doen met de honden.

Geit:

– Geiten borstelen.
– Eten geven.
– Geiten van wei verwisselen.

Pony’s:

– Pony’s borstelen.
– Hooinetten vullen.
– Wandelen/beweging geven.

Maar dat is natuurlijk niet alles!

In de zomer zou je kunnen denken aan landwerk, onderhoud terrein en weides/sloten.

Van maart tot ver in het najaar is er de mogelijkheid om in de moestuin te werken. In de moestuin kun je o.a. het onkruid weghalen, water geven en het oogsten van groenten en verwerken.

Mocht het slecht weer zijn, is er de mogelijkheid om spelletjes te doen zoals bordspellen en sjoelen.