Jong!

Kennis

Kennis

Alle ambulante hulpverleners van Jong! die in aanraking komen met cliënten, hebben een relevante opleiding in de zorg afgerond, minimaal MBO niveau 3. De medewerkers die ambulante hulpverlening bieden, hebben minimaal een afgeronde HBO opleiding. Jong! vindt het belangrijk dat zijn medewerker zich blijven ontwikkelen en biedt mogelijkheden voor het volgen van cursussen/opleidingen. Er wordt gewerkt onder supervisie van een SKJ geregistreerde medewerker. Tevens kan er een GZ-psycholoog geconsulteerd worden waar nodig en wordt er een plan gemaakt voor structurele casuïstiekbesprekingen onder supervisie van de teamcoördinator of GZ-psycholoog.

Jong! is gespecialiseerd in het werken met kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke of een verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel en/of psychiatrische problematiek (waaronder ontwikkelingsstoornissen) en autisme. In de begeleiding van cliënten en hun systeem wordt er gebruik gemaakt van verschillende wijzen van gespreksvoering, benaderingstechnieken en methodieken. Veel gebruikte benaderingstechnieken zijn: oplossingsgericht werken, taakgericht werken, competentiegericht werken, systeemgericht werken en vraaggericht werken. Veel gebruikte methodieken zijn bijvoorbeeld: ‘Geef me de 5’ en de ‘Stop Denk Doe’ methode. De benaderingstechnieken en methodieken worden afgestemd op de problematiek en de behoefte van de cliënt en zijn of haar systeem.