Jong!

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Jong! heeft als zorgorganisatie kwaliteit als kernwaarde hoog in het vaandel staan. Echter kan het soms voorkomen dat zaken niet lopen zoals het zou moeten.

In de meeste gevallen zijn deze goed te bespreken en af te handelen met de ambulante hulpverleners van Jong!. Het kan helaas voorkomen dat men met de ambulante hulpverleners er niet adequaat uit komt. Dit willen we dan graag weten. Via onze interne klachtenregeling zullen we met zorg de klacht behandelen. Binnen een werkweek zal er dan contact worden opgenomen.

In onderstaande velden kan men de klacht kenbaar maken:

  Klachtenportaal en vertrouwenspersoon

  Indien de afhandeling van de  interne klacht niet naar tevredenheid heeft plaats gevonden dan kunnen cliënten altijd gebruik maken van de mogelijkheid om de klacht extern te melden. Jong! is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Een klacht bij Klachtenportaal Zorg indienen kan via deze link.

   

  Wat gebeurt er nadat de  klacht is gedaan bij klachtenportaal zorg?

  Zodra de klacht ontvangen is (per e-mail of per post), neemt een onafhankelijke en ervaren klachtenfunctionarissen van klachtenportaal contact met u op. Er zijn voor u geen kosten hieraan verbonden.

  De klachtenfunctionaris onderzoekt de daadwerkelijke klacht en de gewenste oplossing. KPZ vindt persoonlijk contact vanzelfsprekend, daarom komen zij naar u, als u dat wenst. Door zorgvuldig en onpartijdig te luisteren en de verschillende perspectieven goed te vertalen, voelt u zich weer echt gehoord. De rol van de klachtenfunctionaris is die van bemiddelaar. Hij of zij overlegt dus ook met de zorgaanbieder. Als u uiteindelijk samen met de klachtenfunctionaris en de zorgaanbieder om tafel gaat, ligt de oplossing vaak al binnen handbereik.

  We bereiken het mooiste resultaat als de klachtenprocedure beëindigd mag worden, omdat de klacht naar tevredenheid is opgelost. Gelukkig is dat ook heel vaak het geval: in de praktijk wordt meer dan 90% van de zaken die klachtenportaal zorg behandelen, door beide partijen naar tevredenheid afgehandeld.