Jong!

Missie en visie

Missie

Als kleinschalige, innovatie en dynamische zorgorganisatie hebben we als missie om snel doortastend hulpverlening te bieden in de Achterhoek als verlengstuk van de gemeenten.

Visie


Jong! levert maatwerk aan cliënten die vastlopen op een of meerdere levensgebieden. De mogelijkheden van een cliënt worden in kaart gebracht en er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Jong! hecht er veel waarde aan dat zijn cliënten hun kwaliteit van leven kunnen vasthouden of verbeteren.

Jong! heeft als kernwaarde om vanuit laagdrempeligheid, betrokkenheid, professionaliteit en kennis een optimale en veilige omgeving te creëren voor cliënten en hun naasten, om zo het beste in zichzelf naar boven te halen. Na aanmelding en intake wordt er direct gestart met de doelgerichte hulpverlening afgestemd op de hulpvraag van de cliënt en zijn systeem. Hierbij wordt er in overleg met de cliënt samengewerkt met alle externe organisaties en naasten die van belang zijn en een positief effect hebben op het hulpverleningstraject.