Jong!

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Als innovatieve en dynamische zorgorganisatie voelen we ons ook zeer betrokken bij duurzaamheid. Duurzaamheid komt in meerdere aspecten terug in onze organisatie.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de zorg ervaren we als belangrijk. We hebben als doel zoveel mogelijk digitaal op te slaan en daarmee veel print werk te voorkomen.

Daar waar kan wordt er samen gereden naar afspraken. Binnen beschermd wonen scheiden we het afval en zien er op toe dat dit ook effectief wordt uitgevoerd.